Tävlingsregler - 11-åringarnas cup 2018

§ 1. Spelregler
11-åringarnas cup spelas efter SvFF:s regler-, tävlings- och representationsbestämmelser.

§ 2. Tävlingsform
2.1 Deltagande lag måste tillhöra en klubb som är registrerad hos Svenska Fotbollförbundet.
2.2 Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie.
2.3 Slutspel
11-åringarnas cup har inget slutspel, då vi följer SvFF:s regler för barnfotboll. Alla lag går vidare från det första gruppspelet och placeras i det andra gruppspelet i olika seedningsgrupper framtagna utefter resultaten ur det första gruppspelet.


§ 3. Klassindelning 2018
Flickor 11 – Flickor födda 1/1-07 och senare
Pojkar 11 – Pojkar födda 1/1-07 och senare


§ 4. Matchtid
2 × 20 minuter (1 minut paus)

§ 5. Antal spelare och avbytare
5.1 Ett lag får använda obegränsat antal spelare under samma match, varav sju på planen samtidigt. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen. Alla deltagande spelare ska inneha och använda deltagarkort. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).
5.2 Det är inte tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen.


§ 6. Deltagarförteckning
Alla lag skall lämna in en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Spelaren ska använda samma tröjnummer hela turneringen. Fullständiga personnummer till varje spelare ska fyllas i.
Spelarens nummer på laguppställningen och på spelartröjan ska vara detsamma.
Samtliga deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat matchen.
Samtliga lagledare (maximalt sex stycken) ska skrivas på laguppställningsblanketten. Enbart dessa får finna sig i den tekniska området. Där tekniskt område ej är angivet gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där lagets avbytare uppehåller sig.
Observera att ansvarig lagledare skriver under
deltagarförteckningen.

Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på turneringens hemsida och skicka in, senast den 30 juni 2018. Deltagarförteckningen ska, av lagets uppgiftslämnare, även skrivas ut och lämnas till 11-åringarnas cup:s tävlingssekretariat senast en timme före lagets första match.
Lag som använder obehöriga spelare kan uteslutas ur turneringen.


§ 7. Dispenser
7.1 I 11-åringarnas cup ges inga generella dispenser. Dispens godkänns för spelare som sedan tidigare har en dispens utfärdad av sitt distriktsförbund. Dispensbevis från distriktsförbundet ska uppvisas för 11-åringarnas cup:s tävlingssekretariat senast en timme före lagets första match. Därefter behandlas inga nya dispensansökningar.
7.2 Flickor får lov att spela i pojkklasser. Reglementet för åldersindelning ska följas.

§ 8. Matchdetaljer
8.1 Laguppställning
Laguppställning, det samma som deltagarförteckning, lämnas till 11-åringarnas cup:s tävlingssekretariat senast en timme före lagets första match. Läs även § 6.
8.2 Speldräkter
Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen.
Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.
Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta.
8.3 Vid match
Alla bör vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 minuter före matchens början.
Samtliga spelare måste vara försäkrade.
Samtliga spelare måste bära benskydd.
Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.
Maximalt 6 lagledare får finnas i den tekniska zonen.
Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera planvärdens matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar. Underlåtelse att signera kan innebära en anmälan till 11-åringarnas cup:s tävlingsjury.
8.4 Bollar
F 11 och P 11 spelar med bollstorlek 4.


§ 9. Sjumannaspel
Klasserna i 11-åringarnas cup spelar
7-mannafotboll. Offsideregeln tillämpas ej i
7-manna. Vid tillbakaspel till målvakt får denne ta upp bollen med händerna. Regel om målchansutvisning gäller ej. Målvakt kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta den.


§ 10. Domare
Domarna är auktoriserade av Värmlands Fotbollförbund genom Karlstads Fotbolldomarklubb.
Assisterande domare (AD) bistår de båda lagen med - får endast hjälpa till att visa att bollen är utanför spelplanens långlinjer, ej peka åt vilket håll inkastet ska gå.
Turneringens domaransvarige finns tillgänglig vid 11-åringarnas cup:s tävlingssekretariat. Den som har synpunkter på domarnas insats är välkommen dit.


§ 11. Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter för Värmlands Fotbollförbund, IFK Skoghall DF och Hammarö FK. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas.

§ 12. Protester och bestraffningar
12.1 Protester ska inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till 11-åringarnas cup:s tävlingssekretariat 10 minuter efter det att berörd match avslutats.
Protestavgift (1 000 SEK) ska inbetalas via swish samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns.
Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA:s regler slutgiltiga. Protest mot domarens beslut kan inte föranleda åtgärd.
12.2 Utvisningar och varningar
Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning.
Det är lagets skyldighet att ha koll på avstängda spelare. Även vid flera matchers avstängning.
Varningar ackumuleras ej.
Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund.
OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därmed förlorar laget matchen med 0-3.

§ 13. Walk Over och avbruten match
13.1 Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Straffavgift 500 kronor per lämnande av walk over. Vid upprepade uteblivanden kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger.
13.2 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-3.


§ 14. Spelplaner
14.1 Samtliga planer är gräsplaner.
14.2 Spelplanerna finns på Mörmons IP (med Lunnevi IP som reservarena).
14.3 Vid dålig väderlek kan matcher komma att flyttas till konstgräs.


§ 15. Spelprogram
Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning (senast 4 augusti), tider och spelplaner.

§ 16. Arrangörer
11-åringarnas cup arrangeras av IFK Skoghall Damfotboll (flickor) och Hammarö Fotbollsklubb (pojkar).

§ 17. Ordningsföreskrifter skola
17.1 Allmänt
På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.
Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolan område (skolgård).
Tystnad gäller på skolan 22.30–06.00.
Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.
17.2 Brandsäkerhet
Rökning är förbjuden inne i skolan.
Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i förläggningssalar och korridorer.
Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.
Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.
ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERING.


§ 18. Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. 11-åringarnas cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. 11-åringarnas cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN!

11-åringarnas cup arrangeras av IFK Skoghall DF och Hammarö FK
11-åringarnas cup arrangeras av IFK Skoghall DF och Hammarö FK